Big C Hải Dương

Địa điểm: Hải Dương

Loại dự án: Dự án Siêu thị

Hạng mục: Tủ điện, ống gió, máng cáp

Năm thực hiện: 2011

Các dự án khác
Big C Quy Nhơn

Big C Quy Nhơn

Big C Quy Nhơn

Xem thêm
Big C Bắc Giang

Big C Bắc Giang

Big C Bắc Giang

Xem thêm
Big C Ninh Bình

Big C Ninh Bình

Big C Ninh Bình

Xem thêm
Big C Đà Lạt

Big C Đà Lạt

Big C Đà Lạt

Xem thêm
Big C An Phú

Big C An Phú

Big C An Phú

Xem thêm
Big C Bình Dương

Big C Bình Dương

Big C Bình Dương

Xem thêm