Dự án Nhà Máy Vinfast Hải Phòng

Dự án Nhà Máy Vinfast Hải Phòng

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Dự án nhà máy đồng Jintian

Dự án nhà máy đồng Jintian

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Dược Cửu Long

Nhà Máy Dược Cửu Long

Cung cấp hệ thống tủ điện & thang máng cáp

Xem thêm

Nhà Máy Điện Quang

Nhà Máy Điện Quang

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà máy Bosch Long Thành

Nhà máy Bosch Long Thành

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Sợi Lông Cừu

Nhà Máy Sợi Lông Cừu

Cung cấp hệ thống tủ điện & thang máng cáp

Xem thêm