Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296   

Lắp đặt đóng điện tại công trình

Sau khi tủ điện đã được giao đến công trình cho khách hàng, đối với các tủ đầu nguồn như: MSB, Hòa Đồng Bộ. Đội ngũ nhân viên Service sẽ có quy trình lắp đặt tủ điện, ghép nối module, mạch điều khiển, kết nối Busbar cho Busways,… 

Sau khi kết nối hoàn chỉnh sẽ tiến hành các thử nghiệm, đo đạc, kiểm tra mạch điều khiển theo bản vẽ, hồ sơ phê duyệt, các tiêu chuẩn liên quan về điện trước khi đóng điện vào tủ.

Khi thao tác đóng điện đảm bảo an toàn theo quy định. Sau khi tủ đã được đóng điện vận hành sẽ bàn giao, hướng dẫn vận hành cho khách hàng đưa vào sử dụng chính thức tại công trình.