Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Công Nhân Kỹ Thuật ĐiệnHot 20

Số lương: 20

01/04/2021
Nhân viên QC ĐiệnHot 10 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện, Service
Số lượng: 10
20/01/2021
Nhân viên vận hành máy Cơ KhíHot 30 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Cơ khí
Vận hành máy cắt CNC: 7 nhân viên
Vận hành máy Laser: 5 nhân viên
Vận hành máy đột CNC: 8 nhân viên
Vận hành máy chấn CNC: 5 nhân viên
Thợ Hàn/Mài: 5 nhân viên
09/12/2020
Nhân viên QC Cơ KhíHot 05 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Cơ Khí
Số lượng: 5 vị trí
01/04/2020
Nhân viên R&DHot Số lượng: 02 20/04/2021
Nhân viên Tuyển DụngHot Số lượng: 01 01/04/2021
Nhân viên báo giá (Tender)Hot 2 Số lượng: 02 15/03/2021
Nhân viên Hành Chính - Nhân sựHot Số lượng: 01 21/01/2021
Nhân viên Kinh doanh Tủ Rack (Admin)Hot 2 Số lượng: 02 28/09/2020
Nhân Viên Quản lý chất lượng ISOHot 01 Số lượng: 01 15/09/2020
Lao động phổ thôngHot 70

Số lượng tuyển: 70

 

09/09/2020