VP Beach Front, Nha Trang

Địa điểm: TP. Nha Trang

Loại dự án: Dự án Chung cư

Hạng mục: Tủ Điện

Năm thực hiện: 2018

Các dự án khác
Thái Bình Plaza

Thái Bình Plaza

Thái Bình Plaza

Xem thêm
Chung cư Đất Phương Nam

Chung cư Đất Phương Nam

Chung cư Đất Phương Nam

Xem thêm
Chung cư Tân Kiểng

Chung cư Tân Kiểng

Chung cư Tân Kiểng

Xem thêm
Đảo Kim Cương

Đảo Kim Cương

Đảo Kim Cương

Xem thêm