Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296   

Khách sạn Sotetsu

Địa điểm: TP.HCM

Loại dự án: Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng

Hạng mục: Hệ thống Tủ Điện

Năm thực hiện: 2021

Các dự án khác
Condotel Nha Trang

Condotel Nha Trang

Condotel Nha Trang

Xem thêm