Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296   

ATS Cambodia

Địa điểm: Campuchia

Loại dự án: Building

Hạng mục: Hệ thống Tủ điện Prisma

Năm thực hiện: 2021

Các dự án khác
Nhà Quốc Hội Lào

Nhà Quốc Hội Lào

Nhà Quốc Hội Lào

Xem thêm
SOKHA SIEMRIEP

SOKHA SIEMRIEP

SOKHA SIEMRIEP

Xem thêm