Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296   

SOKHA SIEMRIEP

Địa điểm: Campuchia

Loại dự án: Dự án Chung cư

Hạng mục: Hệ thống máng cáp

Năm thực hiện: 2015

Các dự án khác
ATS Cambodia

ATS Cambodia

ATS Cambodia

Xem thêm
Nhà Quốc Hội Lào

Nhà Quốc Hội Lào

Nhà Quốc Hội Lào

Xem thêm