Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (+84) 913 550 843   

Nhà máy Chingluh Vĩnh Long

Nhà máy Chingluh Vĩnh Long

Cung cấp Hệ thống Tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy nước Hòa Liên

Nhà Máy nước Hòa Liên

Cung cấp Hệ thống Tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Intel

Nhà Máy Intel

Cung cấp Hệ thống Tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Cung cấp Hệ thống Thang Máng Cáp

Xem thêm

Nhà Máy Synergie Cad

Nhà Máy Synergie Cad

Cung cấp Hệ thống Tủ điện

Xem thêm

Dự án nhà máy mỹ phẩm Nihor Kolmar

Dự án nhà máy mỹ phẩm Nihor Kolmar

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm