Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (+84) 913 550 843   

Nhà Máy nước Hòa Liên

Địa điểm: Đà Nẵng

Loại dự án: Nhà máy - Xí nghiệp

Hạng mục: Hệ thống Tủ điện

Năm thực hiện: 2021
Các dự án khác
Nhà máy nhựa Bình Minh giai đoạn 2

Nhà máy nhựa Bình Minh giai đoạn 2

Nhà máy nhựa Bình Minh giai đoạn 2

Xem thêm
Nhà máy sản xuất CADIVI

Nhà máy sản xuất CADIVI

Nhà máy sản xuất CADIVI

Xem thêm
Nhà máy may mặc dệt nhuộm VINA

Nhà máy may mặc dệt nhuộm VINA

Nhà máy may mặc dệt nhuộm VINA

Xem thêm
Nhà máy Vacxin Navetco

Nhà máy Vacxin Navetco

Nhà máy Vacxin Navetco

Xem thêm
Nhà máy nước Kênh Đông

Nhà máy nước Kênh Đông

Nhà máy nước Kênh Đông

Xem thêm
Nhà máy DENIS VIỆT NAM

Nhà máy DENIS VIỆT NAM

Nhà máy DENIS VIỆT NAM

Xem thêm