Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296   

Nhà máy Chingluh Vĩnh Long

Nhà máy Chingluh Vĩnh Long

Cung cấp Hệ thống Tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Intel

Nhà Máy Intel

Cung cấp Hệ thống Tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Long Sơn

Cung cấp Hệ thống Thang Máng Cáp

Xem thêm

Dự án nhà máy mỹ phẩm Nihor Kolmar

Dự án nhà máy mỹ phẩm Nihor Kolmar

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Dự án nhà máy đồng Jintian

Dự án nhà máy đồng Jintian

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Dược Cửu Long

Nhà Máy Dược Cửu Long

Cung cấp hệ thống tủ điện & thang máng cáp

Xem thêm