Dự án nhà máy đồng Jintian

Dự án nhà máy đồng Jintian

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Dược Cửu Long

Nhà Máy Dược Cửu Long

Cung cấp hệ thống tủ điện & thang máng cáp

Xem thêm

Nhà máy Olam Ducati

Nhà máy Olam Ducati

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà máy Vinfast

Nhà máy Vinfast

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Thép Tuệ Minh

Nhà Máy Thép Tuệ Minh

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Meiwa Biên Hòa

Nhà Máy Meiwa Biên Hòa

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm