Nhà Máy bánh kẹo Bibica Long An

Nhà Máy bánh kẹo Bibica Long An

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà máy Bosch Long Thành

Nhà máy Bosch Long Thành

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Điện Quang

Nhà Máy Điện Quang

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Nhà Máy Sợi Lông Cừu

Nhà Máy Sợi Lông Cừu

Cung cấp hệ thống tủ điện & thang máng cáp

Xem thêm

Nhà Máy Mới AICA

Nhà Máy Mới AICA

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm

Dự án Nhà Máy Jiangsu AB Quảng Ngãi

Dự án Nhà Máy Jiangsu AB Quảng Ngãi

Cung cấp hệ thống tủ điện

Xem thêm