Career

Position Quantity Area Start day End day
Thư ký sản xuất 02 Số lượng: 02 06/17/2021
Nhân viên Kỹ Thuật ĐiệnHot 15 Tuyển Kỹ Thuật Điện
Số lương 15

04/01/2021
Nhân viên QC ĐiệnHot 10 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện
Số lượng: 10 nhân viên
01/20/2021
Nhân viên vận hành máy Cơ KhíHot 20 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Cơ khí
Vận hành máy cắt CNC:2 nhân viên
Vận hành máy Laser: 3 nhân viên
Vận hành máy đột CNC: 5 nhân viên
Vận hành máy chấn CNC: 5 nhân viên
Thợ Hàn/Mài: 5 nhân viên
12/09/2020