Career

Position Quantity Area Start day End day
Thư ký sản xuấtHot 02 Số lượng: 02 07/20/2020 08/15/2020
Nhân viên Kỹ Thuật ĐiệnHot 15 Tuyển Kỹ Thuật Điện
Số lương 15

07/15/2020 08/30/2020
Nhân viên QC ĐiệnHot 10 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện
Số lượng: 10 nhân viên
07/15/2020 08/30/2020