Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (+84) 913 550 843   

Tuyển dụng

1. Chứng nhận License Tủ BlokSeT

2. Chứng nhận Fullrange Verification Test

3. Chứng nhận Đối Tác từ Schneider Electric

4. TOP 50 ASEAN 2019

5. Chứng chỉ ISO 9001:2015

6. Chứng nhận License Tủ PrismaSeT

7. Chứng nhận TCVN

8. Chứng nhận Lisence Susol LV - MDB

9. Certification Premier Plus Panel SE

10. Chứng nhận Type Test Kema