Service: 0907 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296

Tuyển dụng

1. Chứng nhận Fullrange Verification Test

2. Chứng nhận Đối Tác từ Schneider Electric

3. Chứng nhận Đối Tác từ Mitsubishi

4. TOP 50 ASEAN 2019

5. Chứng chỉ ISO 9001:2015

6. Chứng nhận Prisma iPM

7. Chứng nhận LoA BlockSeT

8. Chứng nhận nhượng quyền ProE ABB

9. Certification Premier Plus Panel SE

10. Chứng nhận hợp tác EATON