Service: 0707 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296   

Tuyển dụng

1. Chứng nhận thành viên Mitsubishi

2. Chứng nhận ISO 9001:2008

3. Chứng nhận hợp tác ABB

4. Chứng nhận đối tác Mitsubishi

5. Chứng nhận ASTA 3200A

6. Chứng nhận đối tác với LS

7. Chứng nhận với ABB

8. ASTA type test 4000A

9. Chứng nhận Full Type Test KEMA 6300A

10. Chứng nhận Đối Tác từ Mitsubishi