Tủ điện Đạt Vĩnh Tiến

Tủ hòa đồng bộ

Tủ điều khiển MCC

Tủ điện Phân Phối DB

Tủ điện hạ thế tổng MSB Type Test IEC 61439 - 1&2, KEMA cho dòng 6300A