Thông cáo báo chí: Đạt Vĩnh Tiến Giới Thiệu Tủ Prisma iPM

Sự kiện ra mắt tủ điện Prisma iPM của Đạt Vĩnh Tiến tại trung tâm GEM Center ngày 17.05 vừa qua nhận được hỗ trợ từ các Báo, Đài đưa tin. Đó là niềm khích lệ và động viên cho thương hiệu Việt từng bước phát triển


 Các báo đã đưa tin

 

1. Thời báo Ngan Hàng Online

http://thoibaonganhang.vn/dat-vinh-tien-chinh-thuc-san-xuat-thuong-mai-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-87961.html

 

2. Biztek Online

http://www.biztek.vn/ca125-n35594-cong-ty-dat-vinh-tien-chinh-thuc-san-xuat-thuong-mai-tu-dien-ha-the-prisma-ipm.htm

 

3. Nhịp Sống Số Online

http://www.nss.vn/ca21-n47079-cong-ty-dat-vinh-tien-san-xuat-thuong-mai-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-theo-cong-nghe-cua-schneider-electric.htm

 

4. Techsignin Online

https://www.techsignin.com/tintuc/dat-vinh-tien-san-xuat-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-schneider-electric/

 

5. Thế giới số Online

https://tgs.vn/tin-tuc/doanh-nghiep/doanh-nghiep-viet-san-xuat-thanh-cong-tu-dien-ha-the-theo-cong-nghe-schneider.html

 

6. Vnreview Online

https://vnreview.vn/tin-tuc-san-pham-moi/-/view_content/content/2826657/cong-ty-viet-nam-ra-mat-tu-dien-ha-the-theo-cong-nghe-cua-schneider-electric

 

7.  VnMedia Online

http://www.vnmedia.vn/cong-nghe/201905/doanh-nghiep-viet-san-xuat-thuong-mai-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-633470/

 

8.  Kinh tế Việt Nam Online

http://kinhtevn.com.vn/cong-ty-dat-vinh-tien-chinh-thuc-san-xuat-thuong-mai-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-39131.html

 

9.  Công thương Online

https://congthuong.vn/cong-ty-dat-vinh-tien-chinh-thuc-san-xuat-thuong-mai-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-119881.html

 

10. Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/dat-vinh-tien-san-xuat-thuong-mai-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-theo-cong-nghe-cua-schneider-electric-d100564.html

 

11. Xã hội thông tin Online

http://xahoithongtin.vnmedia.vn/thi-truong/201905/doanh-nghiep-viet-san-xuat-thuong-mai-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-633525/

 

12. Điện tử tiêu dùng Online

https://dientutieudung.vn/ca-fe/dat-vinh-tien-se-la-doi-tac-chinh-cua-schneider-electric/ 


13. Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần Online

https://doanhnhanplus.vn/cong-ty-dat-vinh-tien-san-xuat-tu-dien-ha-the-prisma-ipm-theo-cong-nghe-cua-schneider-electric-431907.html