Khai Xuân Canh Tý 2020

Các bạn mong chờ điều gì trong một năm mới ? Sức khỏe, tiền tài, phúc lộc.. Chắc hẳn ai cũng có một mong ước riêng trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm

Lễ hội "Xuân Yêu Thương" 2020

Điều quan trọng ở mỗi việc chúng ta làm, là cần có Mục Tiêu, phải ko các bạn ?
Và cái gọi là Thành Công, là khi chúng ta đạt được Mục Tiêu đó với 85%  trở lên. Những phần trăm (%) còn lại sẽ là những kinh nghiệm từ sai xót, những bài học của vấp váp ngã chân.
Và 100% kia của hiện tại sẽ là bước đệm tốt nhất cho những hoàn thiện của tương lai.

Xem thêm