Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Thiết kế đồ họaHot 01

Số lượng: 01

08/09/2020 30/09/2020
Nhân viên Mua HàngHot 02 Số lượng: 02 24/09/2020 05/10/2020
Chuyên viên Marketing_Sự kiệnHot 01 Số lượng: 01 17/09/2020 30/09/2020
Sale admin kiêm trợ lýHot 01 Số lương: 01 17/09/2020 30/09/2020
Nhân viên báo giá (Tender)Hot 5 Số lượng: 03 16/09/2020 30/10/2020
Kỹ Thuật Thiết Kế - Hà NộiHot 02 Số lương: 02 15/09/2020 15/10/2020