Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Nhân viên QC ĐiệnHot

Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện

Số lượng: 5 vị trí

10/07/2019 26/07/2019
Cơ Khí CNCHot

Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Cơ khí

  • Vận hành máy cắt CNC:2 nhân viên
  • Vận hành máy Laser: 3 nhân viên
  • Vận hành máy đột CNC: 5 nhân viên
  • Vận hành máy chấn CNC: 5 nhân viên
  • Thợ Hàn/Mài: 5 nhân viên
09/07/2019 26/07/2019
Bảo trì - xử lý nước thảiHot

Ví trí tuyển dụng: Bảo trì - xử lý nước thải

Số lượng: 2 vị trí

09/07/2019 26/07/2019
Trợ lí sản xuấtHot

Ví trí tuyển dụng:Trợ lí sản xuất

 Số lượng: 2 vị trí

09/07/2019 20/07/2019
Kỹ Thuật ĐiệnHot

Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện

Số lượng: 5 vị trí

09/07/2019 26/07/2019
Kỹ Thuật Thiết KếHot

Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Kỹ Thuật

Số lượng tuyển: 8 (người)
09/07/2019 26/07/2019