Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Nhân viên Kỹ Thuật ĐiệnHot 20

Tuyển Kỹ Thuật Điện
Số lương: 20

09/12/2020
Nhân viên vận hành máy Cơ KhíHot 30 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Cơ khí
Vận hành máy cắt CNC: 7 nhân viên
Vận hành máy Laser: 5 nhân viên
Vận hành máy đột CNC: 8 nhân viên
Vận hành máy chấn CNC: 5 nhân viên
Thợ Hàn/Mài: 5 nhân viên
09/12/2020
Nhân viên Kỹ Thuật - Báo GiáHot 2 Số lượng: 2 02/12/2020 30/01/2021
Nhân viên Kinh doanh Tủ RackHot 2 Số lượng: 02 28/09/2020
Nhân Viên Quản lý chất lượng ISOHot 01 Số lượng: 01 15/09/2020
Lao động phổ thôngHot 70

Số lượng tuyển: 70

 

09/09/2020