Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Thiết kế đồ họa 01

Số lượng: 01

17/06/2021
Công Nhân Kỹ Thuật ĐiệnHot 20

Số lương: 20

01/04/2021
Nhân viên QC ĐiệnHot 10 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện, Service
Số lượng: 10
20/01/2021
Nhân viên vận hành máy Cơ KhíHot 30 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Cơ khí
Vận hành máy cắt CNC: 7 nhân viên
Vận hành máy Laser: 5 nhân viên
Vận hành máy đột CNC: 8 nhân viên
Vận hành máy chấn CNC: 5 nhân viên
Thợ Hàn/Mài: 5 nhân viên
09/12/2020
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghiệp (IE)/Cải tiến/Tinh gọnHot Số lượng: 01 30/07/2021
Nhân viên báo giá (Tender)Hot 2 Số lượng: 02 22/06/2021
Nhân viên kho vật tưHot 1

Số lượng: 02

21/06/2021
Nhân viên R&DHot Số lượng: 02 20/04/2021
Nhân viên Tuyển DụngHot Số lượng: 01 01/04/2021
Nhân viên Kinh doanh Cửa Chống CháyHot 2 Số lượng: 02 06/03/2021
Lao động phổ thôngHot 70

Số lượng tuyển: 70

 

09/09/2020