Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Khu vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Nhân viên Kỹ Thuật ĐiệnHot 50

Tuyển Kỹ Thuật Điện
Số lương: 50

29/02/2020 29/04/2020
Nhân viên QC ĐiệnHot 15 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên QC Điện, Service
Số lượng: 15
26/03/2020 20/04/2020
Nhân viên vận hành máy Cơ KhíHot 30 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Cơ khí
Vận hành máy cắt CNC: 7 nhân viên
Vận hành máy Laser: 5 nhân viên
Vận hành máy đột CNC: 8 nhân viên
Vận hành máy chấn CNC: 5 nhân viên
Thợ Hàn/Mài: 5 nhân viên
29/02/2020 29/04/2020
Nhân viên Hành Chính - Nhân sựHot Số lượng: 01 27/03/2020 29/04/2020
Tuyển bảo vệHot 02 Số lượng tuyển: 02 26/03/2020 29/04/2020
Kỹ Thuật Thiết KếHot 10 Ví trí tuyển dụng: Nhân viên Kỹ Thuật thiết kế
Số lượng tuyển: 10 người
27/02/2020 29/04/2020