Service: 0907 22 11 05 - SĐT: (028) 7300 0296

Tin theo chủ đề

Chuyên mục/Categories

Trưởng phòng mua hàng

Cơ hội làm việc tại Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến - nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam

Xem thêm

Nhân viên kỹ thuật thiết kế

Cơ hội việc làm tại công ty Đạt Vĩnh Tiến, nhà sản xuất Tủ điện hạ thế, tủ điện trung thế, thang máng cáp, cửa chống cháy, tủ rack, giá đỡ pin mặt trời,... hàng đầu tại Việt Nam.

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên QC điện

Cơ hội việc làm tại công ty Đạt Vĩnh Tiến, nhà sản xuất Tủ điện hạ thế, tủ điện trung thế, thang máng cáp, cửa chống cháy, tủ rack, giá đỡ pin mặt trời,... hàng đầu tại Việt Nam.

Xem thêm